Muzułmanie w meczecie
Autor Michalina Kobla - 26 Czerwca 2019

Eksperci z Pew Research Center obalili twierdzenia, według których muzułmanie wkrótce zdominują Polskę i Europę swoją liczbą

Zarówno w polskich, jak i zagranicznych mediach (głównie o prawicowym wydźwięku) w ciągu ostatnich lat pojawiło się wiele tekstów dotyczących nadchodzącej rzekomo dominacji muzułmanów w Europie. Tego rodzaju tezy łączono oczywiście przede wszystkim z kryzysem migracyjnym, budując wokół niego niemałą atmosferę strachu. Eksperckie prognozy, przygotowane przez specjalistów z Pew Research Center, całkowicie obaliły tego rodzaju zapowiedzi.

Większość użytkowników portali społecznościowych niejednokrotnie natrafiła zapewne w sieci na artykuły promujące teorie na temat zbliżającej się dominacji muzułmanów w Europie. Oparte były na nieskomplikowanym procesie myślowym: skoro na Stary Kontynent przybywa w dobie kryzysu migracyjnego wielu imigrantów oraz uchodźców wyznających islam, a państwa przyjmujące zmagają się także z kryzysem demograficznym, wkrótce sytuacja liczbowa się odwróci i to muzułmanów będzie w tym regionie świata najwięcej. Oczywiście podobne twierdzenia padały także stricte w kwestii Polski oraz jej przyszłości. Aby zwalczyć podobne doniesienia, niepoparte najczęściej nawet szczątkami badań naukowców, warto powołać się na treść raportu opublikowanego jeszcze pod koniec 2017 roku przez Pew Research Center.

Warto zaznaczyć, że eksperci wprost zaznaczyli, że nawet przy zerowej lub bardzo niewielkiej migracji ludności wyznającej islam będzie w Europie przybywać. Jest to całkowicie naturalne - wśród mieszkańców poszczególnych krajów może dochodzić do przypadków zmiany religii, a w żyjących już na Starym Kontynencie rodzinach muzułmańskich będą przychodziły na świat kolejne pokolenia. Nie oznacza to jednak, że w ciągu najbliższych 30 lat (tyle objął raport) czeka nas odwrócenie obecnej sytuacji, związane z dominacją muzułmanów w Europie.

Na potrzeby tej analizy sprawdzimy prognozy dotyczące zarówno całego kontynentu, jak i samej Polski. Przez cały czas powoływać się będziemy na wspomniany raport naukowców współpracujących z Pew Research Center.

Jak wynika z wyliczeń ekspertów, muzułmanie stanowili w 2016 roku 4,9% ludności 28 państw Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii. Najwięcej było ich wówczas (liczbowo) we Francji, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Pod względem procentu populacji państwa przodowały w tej kwestii Cypr (25,4% - należy pamiętać o funkcjonowaniu Republiki Tureckiej Cypru Północnego) oraz Bułgaria (11,1%). W obliczeniach nie uwzględniono osób wnoszących o azyl z małym prawdopodobieństwem jego uzyskania i wysokim ryzykiem deportacji (ok. 320 tys. w Niemczech, ok. 140 tys. we Francji). W Polsce muzułmanie stanowili wówczas poniżej 0,1% mieszkańców kraju.

W budowaniu prognoz założono trzy scenariusze: pierwszy - "zerowa migracja" (migracja muzułmanów do Europy kończy się natychmiastowo i na stałe); drugi - "średnia migracja" (stopień migracji będzie taki, jakby kryzys migracyjny się skończył, bez wliczania osób ubiegających się o azyl); trzeci - "duża migracja" (utrzyma się bardzo wysoki przypływ imigrantów oraz uchodźców, znany z czasu szczytu kryzysu migracyjnego, z podobną strukturą pod względem religijnym).

Scenariusz pierwszy

W 2050 roku muzułmanie będą stanowili 7,4% populacji Europy. Pod względem stricte liczbowym najwięcej będzie ich we Francji, Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. W Polsce za to wciąż będą stanowili mniej niż 0,1% ludności.

Eksperci z Pew Research Center dosadnie obalili prognozy o rzekomym zdominowaniu Polski i Europy przez mniejszość muzułmańską

Scenariusz drugi

W 2050 roku muzułmanie będą stanowili 11,2% populacji Europy. Pod względem stricte liczbowym najwięcej będzie ich w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. W Polsce za to będą stanowili 0,2% ludności.

Eksperci z Pew Research Center dosadnie obalili prognozy o rzekomym zdominowaniu Polski i Europy przez mniejszość muzułmańską

Scenariusz trzeci

W 2050 roku muzułmanie będą stanowili 14% populacji Europy. Pod względem stricte liczbowym najwięcej będzie ich w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji. W Polsce będą stanowili 0,2% ludności (jak w przypadku scenariusza drugiego).

Podsumowując liczbowo trzy przedstawione scenariusze, otrzymujemy tego rodzaju prognozę:

Eksperci z Pew Research Center dosadnie obalili prognozy o rzekomym zdominowaniu Polski i Europy przez mniejszość muzułmańską

Nie ma więc mowy o tym, aby muzułmanie "zalali", "zdominowali", czy "przejęli" Europę, jak zwykło się pisać w niektórych mediach przez wiele następnych lat. Podobnie w przypadku Polski, o której twórcy raportu napisali:

"W niektórych dużych krajach, takich jak Polska, w 2016 r. mieszkało bardzo niewielu muzułmanów i przewiduje się, że we wszystkich trzech scenariuszach w 2050 r. nadal będzie ich niewielu. Polska populacja muzułmanów w 2016 r. wynosiła około 10 000, w scenariuszu "średniej migracji" tylko 50 000, a w scenariuszu "dużej migracji" - 60 000."

Eksperci z Pew Research Center dosadnie obalili prognozy o rzekomym zdominowaniu Polski i Europy przez mniejszość muzułmańską

Oczywiście, przedstawione dane są jedynie prognozami, jednak opierają się na pracy grupy naukowców, czego najczęściej nie można powiedzieć o medialnych doniesieniach związanych z nadchodzącą rzekomo dominacją muzułmanów w Europie. Trudno powiedzieć, czy nawet wyobrazić sobie, co realnie musiałoby się stać, aby podobne zapowiedzi realnie sprawdziły się w rzeczywistości.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj antyfake.pl na: Google News