Senat ustawa
Autor Maria Wieczorek - 18 Grudnia 2019

Senat odrzucił ustawę podnoszącą akcyzę na wyroby tytoniowe i alkohol. Czy zmiany i tak mogą wejść w życie?

Senat odrzucił dziś ustawę, która podnosi wysokość akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe. Nie oznacza to jednak, że zmiany i tak nie wejdą w życie. Co musiałoby się stać, aby pomysłodawcy jednak je przeforsowali?

Senat odrzucił dziś nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, stanowiącą projekt rządowy. Warto przypomnieć, że w zmianach przewidziano 10-procentowy wzrost stawek podatkowych na wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe, płyn do papierosów elektronicznych, susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie. Na stronie izby wyższej podkreślono też, że "przewidywana indeksacja akcyzy na używki nie obejmie cydru i perry o mocy nieprzekraczającej 5%, które pozostaną opodatkowane preferencyjną stawką podatku akcyzowego w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu. Zerowa stawka akcyzy obowiązuje do końca czerwca 2020 r. na papierosy elektroniczne. Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych wyniesie 0,55 zł za każdy ml płynu".

W głosowaniu wzięło udział 97 senatorów, z czego 51 było za odrzuceniem ustawy, a 46 opowiedziało się przeciw takiemu rozwiązaniu. Jak dokładnie głosowali przedstawiciele poszczególnych klubów i kół?

 • Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość - Na 48 członków zagłosowało 45 (Wszyscy przeciw odrzuceniu ustawy)
 • Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni - Na 43 członków zagłosowało 43 (wszyscy za odrzuceniem ustawy)
 • Koło Senatorów Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Na 3 członków zagłosowało 3 (wszyscy za odrzuceniem ustawy)
 • Senatorowie niezrzeszeni - Na 1 zagłosował 1 (za odrzuceniem ustawy)
 • Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy - Na 2 członków zagłosowało 2 (obaj za odrzuceniem ustawy)
 • Koło Senatorów Niezależnych - Na 3 członków zagłosowało 3 (2 za odrzuceniem ustawy, 1 przeciw)
Lampka wina nie zaszkodzi? Naukowcy udowodnili, że bezpieczna dawka alkoholu w kwestii raka jednak nie istniejeLampka wina nie zaszkodzi? Naukowcy udowodnili, że bezpieczna dawka alkoholu w kwestii raka jednak nie istniejeCzytaj dalej

Senat odrzucił ustawę i co dalej?

Czy sprzeciw Senatu oznacza, że zmiany nie zostaną wprowadzone? Odpowiedź na to pytanie odnaleźć możemy w Konstytucji, w której opisano całość przebiegu polskiego procesu legislacyjnego. W tym miejscu zacząć należy od art. 121.:

 1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi.
 2. Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm.
 3. Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Senatu, uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Jak więc przewidziano w Konstytucji, rzeczona ustawa powróci do Sejmu, gdzie i tak będzie mogła zostać przyjęta. Posłowie musieliby w tej sytuacji odrzucić uchwałę Senatu wspomnianą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli by do tego doszło, to co powinno wydarzyć się dalej? Na to pytanie odpowiada art. 122.:

 1. Po zakończeniu postępowania określonego w art. 121 Marszałek Sejmu przedstawia uchwaloną ustawę do podpisu Prezydentowi Rzeczypospolitej.
 2. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją. Prezydent Rzeczypospolitej nie może odmówić podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodną z Konstytucją.
 4. Prezydent Rzeczypospolitej odmawia podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją. Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie, że są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności.
 5. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w trybie ust. 3, może z umotywowanym wnioskiem przekazać ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 7 dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. W razie ponownego uchwalenia ustawy przez Sejm Prezydentowi Rzeczypospolitej nie przysługuje prawo wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w trybie ust. 3.
 6. Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją lub z wnioskiem do Sejmu o ponowne rozpatrzenie ustawy wstrzymuje bieg, określonego w ust. 2, terminu do podpisania ustawy.

Jak więc widać, odrzucenie ustawy przez Senat nieco ją hamuje, jednak akt wciąż ma duże szanse na wejście w życie. Wiele w tej kwestii zależy przede wszystkim od tego, w jaki sposób do wątpliwości i obiekcji członków izby wyższej parlamentu odniosą się posłowie, a później ewentualnie także prezydent.

NAJLEPSZE DZIŚ:

 1. Morawiecki: wdrożyliśmy mechanizmy ułatwiające rodzicom decyzję o drugim dziecku. Sprawdziliśmy słowa premiera w statystykach
 2. Media spekulowały, że Jurek Owsiak powalczy o prezydenturę. Aktywista odniósł się do plotek na swój temat
 3. Wilcze fake newsy z korzyścią dla myśliwych. Brutalny filmik, który miał pochodzić z Podkarpacia, został nakręcony w innym miejscu

Źródła:Senat RP, Konstytucja RP
Foto: Senat Rzeczypospolitej Polskiej / Katarzyna Czerwińska

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj antyfake.pl na: Google News